Connect with us

Keskkonnaamet

Mullutu-Loode kaitsealal kehtivad mitmed uued nõuded

Avaldatud

kuupäeval

Saaremaale Mullutu-Loode looduskaitsealale kalastama ja puhkama minnes tuleb arvestada alates 1. maist kehtima hakkava uue kaitsekorraga. Varasemaga võrreldes on muudatusi nii püügiaegades kui ka püügiviisides.

Mullutu-Loode looduskaitseala on moodustatud erinevate looduskoosluste, kaitsealuste liikide ning veelindude rändepeatuse ja pesitsuspaikade kaitseks. Kaitseala veealal on lubatud sõita ujuvvahendiga, välja arvatud Linnulahel ja Paadla lahel.

Kaitsealale jäävad lahed – Mullutu Suurlaht, Suurlaht ja Linnulaht – on populaarsed kalastuskohad, aga tuleb teada, kus ja millal tohib kala püüda. „Näiteks paaril viimasel aastal oli Suurlahel spinningupüük lubatud juba 11. maist, kuid uus kaitse-eeskiri nihutab spinningupüügi alguse taas 21. maile, mis annab jahedatel kevadetel nagu tänavu, haugidele piisava aja soo jätkamiseks,“ selgitas Keskkonnaameti järelevalveosakonna Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Kaitseala territoorium jaguneb kaitse-eesmärkidest sõltuvalt sihtkaitsevöönditeks ja piiranguvöönditeks. Piiranguvööndis on kalapüük lubatud, sealjuures Mudamaardla piiranguvööndis on püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega lubatud aasta ringi. Kõigi muude harrastuspüügivahenditega tohib seal kalastada ajavahemikus 21. maist 31. märtsini.

Sihtkaitsevööndis on lubatud:

  • õngepüük ja harrastuspüük Linnulahe sihtkaitsevööndis 15. juulist 31. märtsini;
  • õngepüük ja harrastuspüük Vägara sihtkaitsevööndis 21. maist 31. märtsini;
  • püük lihtkäsiõngega, käsiõngega ja põhjaõngega Mullutu lahes ja Suurlahes aasta ringi ja kõikide teiste harrastuspüügivahenditega 21. maist 31. märtsini;
  • kutseline kalapüük lõkspüünistega Mullutu sihtkaitsevööndis ja Vägara sihtkaitsevööndisse kuuluval Nasva jõe osal 21. maist 31. märtsini.

„Vägara sihtkaitsevööndisse jäävad olulised harrastuspüügi kohad, aga kuni 21. maini on seal kalapüük keelatud. Sellele vaatamata kogunevad Kurgu kraavile, Pühajõele ja Vägara paadikanalisse särjepüüdjad õngedega,“ märkis Jaak Haamer.

Seoses uute nõuetega Mullutu-Loode kaitsealal teevad inspektorid kaitsealale tihedamalt kontrollkäike ja selgitavad inimestele uusi kehtivaid nõudeid.  


Keskkonnaamet tuletab veel meelde, et harrastuslik kalapüük nakkevõrguga on kaitsealal lubatud ainult Suurlahes ja Mullutu lahes kalastuskaardi alusel ning kaartide arv on piiratud.

Mullutu-Loode looduskaitseala moodustati olemasoleva Linnulahe, Loode tammiku ja Loodenina (6 km) ranna, Loode, Mullutu ja Nasva merikotka püsielupaikade ning Mullutu-Loode hoiuala baasil. Looduskaitseala pindala on kokku 5992,4 ha ja sellest ligi 1171 ha moodustab veeala.

Lisateave:

Jaak Haamer
Keskkonnaameti järelevalveosakonna
Saaremaa büroo juhataja

520 8376

Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga