Connect with us

Kalapüüginõuded

Kalade püügikeeluajad

Avaldatud

kuupäeval

Andmed uuendatud 01.01.2021

Jaanuar

01.01 Jõustuvad mitmed muudatused kalapüügieeskirjas (keeluajad, alammõõdud, püügikogused)

01.01 on Pärnu jõestikus keelatud püüda lõhet ja meriforelli (keeld kehtib 31. detsembrini).

10.01 algab Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves lutsu püügikeeld.

Veebruar

01.02 on siseveekogudes taas lubatud jõeforelli püüda.

01.02 on meres taas lubatud angerjat püüda.

11.02 on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves taas lubatud lutsu püüda.

15.02 algab meres alarajoonides 28, 29 ja 32 lesta püügikeeld.

Märts

01.03 algab meres haugi püügikeeld.

01.03 algab jõgedes jõesilmu püügikeeld.

15.03 algab siseveekogudes ja Võrtsjärves haugi püügikeeld.

Aprill

01.04 algab Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves haugi püügikeeld.

Mai

01.05 on meres, Võrtsjärves ja siseveekogudes taas lubatud haugi püüda.

01.05 algab siseveekogudes latika püügikeeld (v.a lihtkäsi-, käsi ja põhjaõngega püügil).

05.05 algab Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves latika püügikeeld (v.a lihtkäsi- ja käsiõngega püügil).

05.05 algab Võrtsjärves, siseveekogudes, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves koha püügikeeld.

06.05 on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves taas lubatud haugi püüda.

10.05 algab Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões vimma püügikeeld.

15.05 algab meres koha püügikeeld.

16.05 on meres alarajoonides 28 ja 29 taas lubatud lesta püüda.

Juuni

01.06 on meres alarajoonis 32 taas lubatud lesta püüda.

11.06 on Võrtsjärves, siseveekogudes, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves taas lubatud koha püüda.

11.06 on siseveekogudes, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves taas lubatud latikat püüda.

20.06 algab Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves linaski püügikeeld (v.a lihtkäsi- ja käsiõngega püügil).

20.06 algab siseveekogudes ja Võrtsjärves linaski püügikeeld (v.a lihtkäsi-, käsi ja põhjaõngega püügil).

21.06 on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves taas lubatud rääbist püüda.

21.06 on siseveekogudes taas lubatud latikat püüda

21.06 on kõigis veekogudes taas lubatud vimba püüda.

Juuli

01.07 kell 9:00 algab vähipüügi kalastuskaardi taotluste vastuvõtt.

01.07 on jõgedes taas lubatud jõesilmu püüda.

01.07 on siseveekogudes taas lubatud rääbist püüda.

16.07 on meres taas lubatud koha püüda.

21.07 on kõigis veekogudes taas lubatud linaskit püüda.

August

01.08 on kõigis veekogudes kalastuskaardi alusel lubatud jõevähki püüda.

01.08 algab siseveekogudes rääbise püügikeeld.

21.08 algab Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves rääbise püügikeeld.

31.08 lõppeb jõevähi püük.

September

01.09 algab kõigis veekogudes jõevähi püügikeeld.

01.09 algab siseveekogudes (v.a püügil kalastuskaardi alusel Narva, Jägala, Purtse, Selja, Pirita, Vääna, Loobu ja Pühajões) lõhe ja meriforelli püügikeeld.

15.09 algab siseveekogudes (v.a Narva jõgi) jõeforelli püügikeeld.

Oktoober

15.10 algab Pärnu jões merisiia püügikeeld.

20.10 algab lõhe ja meriforelli püügikeeld Purtse, Selja, Pirita, Vääna, Loobu ja Pühajões.

25.10 algab meres Ruhnu saare ümbruses 20 m samasügavusjoonest madalamal siia püügikeeld.

November

01.11 algab siseveekogudes ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves peipsi siia püügikeeld.

01.11 algab meres angerja püügikeeld.

16.11 on Pärnu jões taas lubatud merisiiga püüda.

Detsember

01.12 algab 2021. aasta kalastuskaardi taotluste vastuvõtt.

01.12 on siseveekogudes ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves taas lubatud peipsi siiga püüda.

01.12 on kõigis siseveekogudes taas lubatud lõhet ja meriforelli püüda (v.a Pärnu jõestikus).

02.12 on meres Ruhnu saare ümbruses 20 m samasügavusjoonest madalamal taas lubatud siiga püüda.

*Kalapüügieeskirjas on mageveekogud grupeeritud kolmeks: Peipsi, Lämmi ja Pihkva järv, Võrtsjärv ning siseveekogud.

Kõikides veekogudes on keelatud aastaringselt püüda tuurlasi, harjust, tõugjat, säga. 

Lisaks on looduskaitseseadusest tulenevalt keelatud püüda III kategooria kaitsealuseid liike – hinku, vingerjat ja võldast.

Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga