Connect with us

Piirangud

Kalapüügieeskirja muudatused toovad kaasa uusi piiranguid ja kitsendusi

Avaldatud

kuupäeval

Plaanitavad kalapüügieeskirja muudatused toovad kaasa mitmeid olulisi piiranguid ja kitsendusi nii harrastuskalastajatele kui kutselistele kaluritele. Harrastuskalastajaid puudutab kõige enam ööpäevaste väljapüügilimiitide alla kuuluvate kalade ringi laiendamine.

Eelnõu seletuskirjas öeldakse, et uued piirangud on vajalikud harrastuspüügi ohjamiseks olukorras, kus kala võtab mingil põhjusel liiga hästi ning välja püütakse ebamõistlikult suures koguses kalu. Nii sätestavadki kavandatavad muudatused, et harrastuskalapüügil ja õngepüügil on õngpüüniste ja allveepüügivahenditega keelatud edaspidi ühel isikul püüda ühes ööpäevas (lisaks juba praegu eeskirjas nimetatud limiidiga liikidele) rohkem kui 15 vimba, 15 säinast, 15 hõbekokre, 25 roosärge, 5 turba ning mitte üle 5 kg teisi, limiteerimata kalaliike.

Kuna harrastuskalastusega tegelejate ring laieneb pidevalt, püügivarustus muutub aina paremaks ning valitseb reaalne oht, et osavamad kalamehed püüavad teiste eest veekogudest kõik kalad välja, tuuakse punktiga 11 tagasi Vene ajal kasutusel olnud maksimaalne koguseline ööpäevane püügipiirang punktides 1–10 nimetamata kaladele. Kala soovivad saada ka need püüdjad, kes mingil põhjusel kalastuskunsti kõiki võtteid parimatega võrdväärsel tasemel ei valda.

Vastavalt eelnõule täiendatakse kalapüügieeskirja paragrahvi 20 lõiget 7 punktidega 6–11 järgmises sõnastuses:

„6) vimba – 15 tk

7) säinast – 15 tk

8) hõbekokre, rannikumeres – 15 tk

9) roosärge – 25 tk

10) turba – 5 tk

11) teisi kalu – mitte üle 5 kg ööpäevas.“

Ministri eriloaga tohivad kalapüügieeskirja paragrahvi 20 lõige 7 punktides 1–11 nimetatud limiite erandkonnas ületada kalastusvõistlustel osalevad sportlased, Hiiumaa ja Pärnumaa aiapidajad, kes kasutavad säinaid ja hõbekokri ökoloogilise väetisena ning inimesed, kel midagi muud süüa ei ole.

Kutselisi kalureid nimetatud piirangud ei puuduta.

Tegemist oli küll aprilli naljaga, kuid vaadetes kuhu poole asjad liiguvad ei ole see aeg enam kaugel kui midagi siit tõeks saab.

Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga