Connect with us

Jõgi

Uuelt kaardikihilt saab ülevaate Eesti paisudest

Avaldatud

kuupäeval

Uuelt kaardikihilt saab ülevaate Eesti paisudest

Keskkonnaportaali kaardirakenduses on nüüdsest lihtsasti kättesaadav teave Eesti vooluveekogudele rajatud paisude asukohtade ja paisude kalapääsude kohta. Keskkonnaamet ootab tagasisidet, kas kaardile kantud paisud on endiselt töökorras või juba lagunenud.


Valdav osa uuele kaardikihile kantud ligi 1800 paisukohast kaardistati 2012. ja 2013. aastal toimunud inventuuri käigus. Seega võivad andmed olla juba osaliselt vananenud, sest järjest enam võimaldatakse elurikkuse taastamise nimel meie jõgede ja järvede veel vabalt voolata. Paljud paisud on jäetud hooletusse ning on lagunenud. Samas on teada ka neid paisutusi, mis kaardile pole jõudnud.

„Et meieni jõuaks värskem teave, mille põhjal ka kaardikihi andmeid uuendada, palume inimestel vaadata üle oma kodukoha paisukohtade andmed. Ootame märguandeid aadressile paisud@keskkonnaamet.ee, kui kaardile märgitud andmed vajavad uuendamist,“ ütles Keskkonnaameti veeosakonna peaspetsialist Elina Leiner. 

Keskkonnaameti andmetel on viimase 12 aasta jooksul rajatud vähemalt 120 paisu juurde kalapääsusid või paisutusi likvideeritud. „Paisud jagavad jõe isoleeritud lõikudeks ja takistavad kalade ja muu elustiku liikumist sobivatesse kudemis-, toitumis- ja elupaikadesse. Nii väheneb ja vaesub kalastiku liigiline koosseis ja arvukus. See avaldab mõju tegelikult tervele jõe ökosüsteemile, seal elutsevatele liikidele ning jõe füüsikalis-keemilistele parameetritele,“ selgitas Elina Leiner.

Paisude info leiab keskkonnaportaalis lehelt „Andmed ja kaart“ kaardikihi alamjaotusest „vesi“. Keskkonnaagentuuri keskkonnakasutuse osakonna peaspetsialist Ruta Tamre sõnul on olemasolevad paisud märgitud oranži ruuduga, rist tähistab kalapääsu puudumist ning hävinud ja likvideeritud paisutused on märgitud sinise ruuduga. „Infopäringu nupuga kaardil klõpsates saab muuhulgas teada paisu nime, paisutatava veekogu ning paisutuskõrguse, samuti teavet, kas rajatud on kalapääs. Lisaks paisude kihile on avalikustatud ka pinna- ja põhjaveekogumite kaardikihid, millelt saab info kogumite viimase hinnatud seisundi kohta,“ selgitas Tamre lähemalt uuelt kaardikihilt leitavaid andmeid. 

Keskkonnaamet palub, et aadressile paisud@keskkonnaamet.ee saadetav teave sisaldaks esmalt paisu keskkonnaportaalis kuvatavat nime, lisaks hinnangut paisu seisukorra kohta ja kuupäeva, mil kohapeal on käidud. Kui teil on teavet paisu kohta, mida kaardikihil pole märgitud, siis on vajalik edastada paisu täpne asukoht (küla, valla/linna ja maakonna nimi) ning paisu x ja y koordinaadid. Kui on võimalik lisada fotosid, siis palume märkida, kas foto on tehtud vaatega ülesvoolu või allavoolu. Hea, kui fotol oleks ka mingisugune mõõdupuu, mis annaks aimu mõõtkavast. Palume arvestada, et eramaal võivad kehtida liikumispiirangud.

Paisude nimistut ja veekogumite andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis. Kaardikihid on nähtavad keskkonnaportaali kaardirakenduses https://keskkonnaportaal.ee/register. Kõiki kaardikihte saab alla laadida. Kui teil on küsimusi Keskkonnaportaali kasutamise kohta, võtke palun ühendust Keskkonnaportaali toega teenused@envir.ee, + 372 666 0901.

Lisateave:

Elina Leiner
Keskkonnaameti veeosakonna peaspetsialist
5689 8533
elina.leiner@keskkonnaamet.ee

Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga