Connect with us

Keskkonnaamet

Keskkonnaamet ootab tagasisidet Linnamäe paisu Natura hindamisele.

Avaldatud

kuupäeval

Keskkonnaamet avalikustas Linnamäe Natura võrgustikku kuuluva kaitseala hindamise eelnõu. Hindamise tulemusena jõudis Keskkonnaamet järeldusele, et vee paisutamist ja elektritootmist ei ole võimalik Linnamäel jätkata ilma Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärke ja terviklikkust kahjustamata.

Leelo Kukk, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas tõdeb keskkonnamõju hindamise tulemustele viidates, et paisutamise mõju on ulatuslik ja pikaajaline ning seda leevendada ei ole võimalik. “Vee paisutamine ning elektritootmine kahjustab nii lõhe, jõesilmu, võldase kui ka paksukojalise jõekarbi elupaiku,” selgitas ta. 

Natura hindamine on vajalik, sest peagi on lõppemas Wooluvabrik OÜ olemasolev veeluba Linnamäel vee paisutamiseks ja elektritootmiseks ning ettevõte taotleb uut veeluba tegevuse jätkamiseks. Sellised tegevused peavad aga olema kooskõlas Natura ala kaitse-eesmärkidega. Et kaaluda uue veeloa andmise võimalikkust ja tingimusi, ongi vaja analüüsida tegevuste keskkonnamõju. 

Uue veeloa menetlemine jätkub siis, kui Keskkonnaamet on tagasiside Natura hindamise eelnõule kokku kogunud ja seda analüüsinud. Seniks pikendatakse Wooluvabrik OÜ olemasolevat veeluba kuni 30. juunini 2022. Keskkonnaamet ootab ettepanekuid Natura hindamise eelnõule kahe kuu jooksul, kuni 7. veebruarini 2022 aadressil info@keskkonnaamet.ee. Materjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Leelo Kukk ütles, et võimalik on taotleda ka Natura 2000 võrgustiku erandit, kui on täidetud kolm loodusdirektiivis sätestatud nõuet: elektritootmisele ei ole alternatiive, elektritootmiseks ja paisutamiseks on ülekaalukas avalik huvi ja rakendada saab piisavaid asendusmeetmeid loodusväärtuste kaitse tagamiseks. “Linnamäe paisul ei ole aga ükski neist kolmest eeldusest täidetud ja seega pole Natura erandi rakendamine Keskkonnaameti hinnangul võimalik,” ütles Leelo Kukk. 

Kogu Euroopas on jõgede paisutamine siirdekalade asurkonnad ohtu seadnud, nii on ka Jägala jõe rändetõketest vabana hoidmine Linnamäe paisust ülesvoolu ning looduslike elupaikade taastamine oluline mitte ainult Eesti, vaid üleeuroopalises kontekstis. “Sel sügisel, kui pais oli remondis, said Linnamäele sattunud huvilised taas kord nautida Jägala jõele omaseid kärestikke, mis muul ajal paisutuse all peidus on,” tõdes Leelo Kukk.

Looduskaitseliste eesmärkide saavutamiseks peab vee paisutamise ja elektritootmise Linnamäel lõpetama. Küll on aga Keskkonnaamet seisukohal, et seejuures on võimalik säilitada mälestisena kaitstav Linnamäe pais. 

Lisateave:

Leelo Kukk

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas

5559 7705

leelo.kukk@keskkonnaamet.ee

Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga