Connect with us

Lest

Koit Kalmus ja Meril Lauter õpetavad kohalikku kala väärtustama

Avaldatud

kuupäeval

Koit Kalmus ja Meril Lauter on võtnud Hiiumaal südameasjaks õpetada, kuidas värskest äsjapüütud kalast suupärane roog valmistada. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kui keeruline see ikka olla saab, näitab tegelik elu, et enamik inimesi ei oska värske kalaga midagi peale hakata.

Pealtnäha on Koidul ja Merilil väga mõnus elurütm – toimetavad Hiiumaal vaikselt kalaga ja on õnnelikud. Tegelikult on neil mõlemal olemas ka n-ö päris töö – Koit töötab korvpallitreenerina, Meril aga õpib Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis turismi. See tähendab, et mõlema suved on vabad ja niisugune elukorraldus võimaldab paaril suvisel ajal väliüritustel käia ning õpitubadega tegeleda. Sellise kahel rindel tegutsemisega kipub olema nii, et mingi aja möödudes sööb üks asi teise välja. Minule igatahes meeldiks, kui Koidu ja Merili kala väärindamise propageerimine ja kohalikust värskest kalast kokkamine rohkem tuult tiibadesse saaks ja päristöö selle võrra tahaplaanile jääks.

Koit ja Meril on oma tegevuse mõningate hüüdlausete taha peitnud. Mida need tähendavad ja milline sisu täpselt nende taga on, käisin mai keskel Kärdlas Koidu ja Merili pool uurimas. Leppisime kokku niimoodi, et mina ütlen hüüdlause ja loo peategelased kommenteerivad.

Püügist söögini!

Püügist söögini tähendab seda, et kui varasemal ajal oleme põhiliselt kala ainult püüdnud, siis täna on surve ettevõtlusele suur, tegevust tuleb mitmekesistada ning leida kalapüügi kõrvale ka muid tegevusi. Sellest aastast alates korraldamegi huvilistele kala käitlemise õpitube, mida oleme vähesel määral teinud ka varem – peamiselt koolidele ja gruppidele, kes on otse meie poole pöördunud. Nüüd üritame asja vaadelda laiemalt ning pakkuda kala käitlemise koolitust kõigile, kel kala kokkamise ja töötlemise vastu huvi. Oluline osa õpitoast on ka kohalike kalaliikide tutvustamine üldiselt, traditsiooniliste püügivõtete ja -vahendite tutvustamine ja see, millal mis kala ja kust püütakse. Soovime tuua esile just kohalikku hooajale vastavat kala.

Õpitubades kasutame toorainena ainult seda kala, mille Hiiumaa vetest ise püüdnud oleme. Vastavalt hooajale on kalaliigid erinevad. Näiteks suvisel ajal, kui toimub enamus õpitubadest, on põhilisteks liikideks ahven ja lest, aga vahel on ka säinast ja tuulehaugi ning mõnikord oleme kasutanud isegi ümarmudilat. Tihtipeale on nii, et kui üritus on tulemas, aga ilmad püsivad tormised, tuleb teha süüa sellest kalast, mida kätte saad. Siis leiavad kasutamist ka haug ja räim.

Õpitoas valmistame üheskoos erinevaid kalatoite. Näiteks säinast saab teha imehead säinaäkist, samuti on säinas suurepärane kotletimaterjal. Ümarmudilat saab fileerida ja fileesid hiljem praadida. Roogituna saab ümarmudilat ka väga edukalt suitsutada. Lest on meie arvates kõige parem praetuna. Tavaliselt teeme kala juurde ka värsket keedukartulit ja salatit kohalikust toorainest. Kõik, mis õpitoas valmib, süüakse pärast osalejate poolt ka ära.

Meile endile tundus väga pikka aega, et kala puhastamine ja praadimine on nii loomulikud asjad, et neid võiks osata iga inimene ja õpetada pole siin küll midagi vaja. Paraku võib meile tulnud tagasiside põhjal öelda, et pole need nii lihtsad ja loomulikud oskused ühti – inimesed ei mõista terve toore kalaga midagi pihta hakata ning jätavad seetõttu kala üldse ostmata. Meie siis õpetamegi, kuidas värsket kala puhastada, fileerida ja toiduks valmistada. Samuti räägime, mida erinevatest kaladest teha annab.

Veel õpetame inimesi vinnutatud särge ehk rahvakeeles voblat sööma. Jällegi selline lihtne asi, aga paljud ei oska vinnutatud kalaga midagi peale hakata. Mõnel jääb vobla selle pärast lausa ostmata, kuna ei tea, kuidas seda süüa.

Kui nüüd keegi tahab sellise õpitoa tellida, siis meie kontaktid leiab Facebookist Hiiurand OÜ alt või veebilehelt www.hiiurand.ee. Õpitoas osalemiseks võiks olla vähemalt 10 inimesest koosnev grupp – väiksema arvu osalejatega läheb ettevõtmine lihtsalt liiga kalliks. Õpitoa hind algab 20 eurost inimese kohta, aga kui me teeme sinna juurde lisaks kala suitsutamist ja veel midagi, siis hind tõuseb. Selle raha eest saab igasugust õpetust ja tarkust ning kõhu kah täis. Õpituba kestab orienteeruvalt 2–3 tundi; täpne aeg sõltub sellest, kui põhjalikku õpet klient soovib. Õpitoad toimuvad meie kodus ja iga ilmaga – vihmaste olude jaoks on olemas varjualused, kuhu mahub kuni 30 inimest. Põhiliste klientidena näeme kaugemalt tulijaid, erinevad sõpruskondi, ettevõtete kollektiive ja koole. Tasuda saab ülekandega.

Kes koolitusel osaleda ei soovi, saab meie käest osta suitsukala. Kui kala on, suudame korraga pakkuda umbes sajast kalast koosneva ahjutäie. Kümmet kala pole mõtet tegema hakata, siis läheb hind väga kalliks. Suvel, kui käime palju erinevatel Hiiumaa väliüritustel, teeme nende jaoks kala niikuinii, siis saab osta ka ühe- või kahekaupa. Oma müügipunkti meil ei ole ja lattu seisma me midagi ei tooda, mis tähendab, et suvalisel ajal ukse taha tulles ja koputades meilt kala osta ei saa. Selleks tuleb esmalt ikkagi ette helistada ja kala tellida. Tellimuse täitmine algab teatavasti kala välja püüdmisest, mistõttu mõistlik aeg ette helistamiseks on umbes nädal. Tegelikult on kõik kinni ilmas – kui sa tead, et nädala pärast on kala vaja, siis hakkad seda ilma otsima.

Kaluriga koos mõrda nõudma!

Sellega on kõik hästi lihtne – kel on huvi kutselist kalapüüki lähemalt näha, võib minna koos Koiduga merele mõrda nõudma. Korraga saab paati kaasa kuni kaks inimest. Huvi korral tuleb taas ette helistada ja aeg kokku leppida. Kuna mõrrad asuvad Hiiumaa eri paikades, sõltub see, kus ja millist mõrda vaadatakse, jällegi ilmast.

Kuigi selle teenuse reklaamplakatilt vaatab vastu Koidu pilt, on ka Meril paberitega kutseline kalur. Kui Koidul parasjagu kliente merele kaasa võtta pole, käib Meril ise Koidul merel abiks. (Meril pole sugugi ainus Hiiumaa naiskalur – mõni aeg tagasi kirjutasin Kalastajas ka Ilmi Akslist, kes samuti igapäevaselt mõrdade ja võrkudega toimetab – H.K.)

Kohalik kala otse kalurilt!

Kohalik kala otse kalurilt tähendab seda, et kui me kalaga merelt tuleme, saab paadile vastu tulles osta äsjapüütud eluvärsket kala. Selleks peaks taas ette helistama ja uurima, millises Hiiumaa otsas ja mis kell me maha tuleme. Tavaliselt on kalahuvilised siis paadil vastas ja saavad soovitud kogused juba sadamas kätte. Võib ka kella üheksaks hommikul Kärdlasse tulla, aga ette helistama peab ikkagi. Praegu (mai keskel – H.K.) käib ümarmudilapüük ja see läheb kõik kokkuostu. Muu kalaga hetkel aega tegeleda ei ole.

Värsket kala käivad meilt ostmas põhiliselt kohalikud inimesed ja suvehiidlased, kellest enamik on püsikliendid. Kokku püüame aastas umbes paarkümmend tonni kala. Põhilised liigid Hiiumaa vetes on ümarmudil, ahven, lest, räim, säinas, haug, hooajal ka tuulehaug. Ümarmudil läheb suuremalt jaolt kokkuostu – kui varem ümarmudilat keegi ei tahtnud, siis täna kokkuostjad lausa konkureerivad pakutava hinnaga, et mudilad endale saada, mis on iseenesest väga tervitatav. Suvine ahven läheb väärindatult turistidele ja laadakülastajatele, sügisene aga kokkuostu. Lesta on nii vähe, et seda müüme väärindatult ainult laatadel ja kasutame oma õpitubades. Vaid väike kogus lesta läheb hilissügisel väärindamata kujul ka mandri klientidele. Suvise lesta müügiga Hiiumaal mingit probleemi pole – seda võiks müüa palju rohkem, kui on võimalik kätte saada. Varem püüdsime spetsiaalselt ka tuulehaugi, aga sel aastal otsustasime panustada ümarmudilale. Räim läheb enamasti Hiiumaa kohalikesse poodidesse, aga suvel kasutame seda ka õpitubades.

Kindlasti leiduks meie poolt pakutavale kalale kliente ka Mandri-Eestist, aga kahjuks ei ole täna sellist transporditeenust, mis külmakastis kalatooted kiiresti ja mõistliku hinna eest Hiiumaalt näiteks Setumaale toimetaks. Mingil ajal proovisime kala Tartusse saata, aga see oli paras peavalu – transpordifirmadega tuleb tarneaeg pikk ja hind kõrge. Täna on poliitikud väga aktiivsed maapiirkondade elu arendamisel sõna võtma, aga ega tegelikult pole keegi küsinud, mida ääremaa või väikesaare elanikul päriselt tarvis on.

Kui mujal Eestis kurdetakse, et kutseline rannapüük on väljasuremise ohus, siis Hiiumaal see meie arvates nii ei ole – siin on rannakalandus olnud läbi aegade suhteliselt stabiilne ja noori tuleb pidevalt peale. Siiski on rannakalandusest väga keeruline püsivat aastaringset sissetulekuallikat teha, hiidlasele on see rohkem nagu traditsioonide jätkamine. Sa püüad kala pigem seepärast, et seda on siin läbi aegade tehtud.

Lõpetuseks uurisin Koidult ja Merililt, et kui tulevikus peaks äri hakkama paremini minema, kas nad siis jätavad oma päristöö sinnapaika. Koit vastas ehthiidlaslikult, et tema käiks ikka hommikul kalal ning treeniks päeval korvpallureid. Sellega on hiidlase alalhoidlik olemus otsesõnu välja öeldud – piiratud võimaluste tingimustes ja väikeses kogukonnas peabki mune mitmes korvis hoidma. See teadmine on hiidlastele emapiimaga kaasa antud nagu rannakalapüügi oskusedki.

Kuna Meril õpib Pärnus turismi- ja hotelliettevõtlust, loodetakse tulevikus tema omandatavaid teadmisi samuti ettevõtluses rakendada ning hakata pakkuma ka majutusteenust. Päris hotelli pole plaanis ehitada, ikka midagi väiksemat ja kodusemat.

Et maailma kõige ägedama saare inimeste elust osa saada, võtke aega, et Hiiuranna poolt korraldatavates õpitubades kaasa lüüa ja nende imemaitsvaid kohalikest kaladest valmistatud tooteid nautida. Hiiurannalt ehk Koidult ja Merililt saab:

– tellida kala käitlemise ja kokkamise õpitoa Kärdlas, Vabaduse 50;

– tellida vinnutatud särje ehk vobla söömise koolitust;

– tellida ühe või mitme ahjutäie kaupa hooajalist suitsukala;

– osta kohalikku värsket kala otse kalurilt;

– minna Koit Kalmusega merele (kuni kaks inimest) mõrda nõudma ja kaluri argipäevast osa saama;

– kutsuda Meril ja Koit Hiiumaal korraldatavale suveüritusele kulinaarselt töödeldud kala müüma.

Kontaktid:
e-mail: info@hiiurand.ee
telefon: 52 37475 (Koit, värske kala), 52 27050 (Meril, retked/õpitoad)
FB: Hiiurand
www.hiiurand.ee

Loo ilmumist toetas

Loo ilmumist toetas
Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga