Connect with us

Määratlemata

Keskkonnaamet teeb lähinädalatel Lääne-Eestis tugevdatud kalapüügikontrolli

Avaldatud

kuupäeval

Keskkonnaamet teeb lähinädalatel Lääne-Eestis tugevdatud kalapüügikontrolli

Keskkonnaamet suunab järgnevatel nädalatel suuremad järelevalvejõud Eesti läänerannikule, et tagada haugidele keeluaja lõpuni kuderahu ja kontrollida püüginõuetest kinnipidamist pärast keeluaja lõppemist.  

Seoses haugi kudeajaga on merel ja siseveekogudel kuni 30. aprillini haugipüük keelatud. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kehtib haugipüügi keeld 5. maini (lõpukuupäevad on kaasa arvatud).

„Paljud kalastajad ei jõua aga keeluaja lõppu ära oodata ning tahavad juba varem haugi püüdma minna. Keeluaegade seadmisel on lähtutud teadlaste soovitustest ja nendest tuleb kinni pidada, et kalavarud saaksid täieneda,“ ütles Keskkonnaameti järelevalveosakonna Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

„Edaspidi, kui püük on juba lubatud, jälgime, et kalastajad peaksid kinni alammõõdust ja sellest aastast kehtima hakanud päevalimiidist,“ selgitas Jaak Haamer.

Järelevalve andmetel suureneb püügisurve haugile Väinameres oluliselt pärast haugile kehtestatud keeluaja lõppu. Eesti läänerannikule tulevad haugi püüdma harrastuskalastajad üle kogu Eesti. Pahatihti ei peeta kinni haugile kehtestatud alammõõdust. Samuti võivad püütud haugikogused olla ebamõistlikult suured ja ületada harrastuskalastajate isiklikke vajadusi. Sel juhul tekivad probleemid kala müümisega, sest harrastuspüügil püütud kala ei ole lubatud müüa.

Näiteks 2020. aasta maikuus kontrolliti Väinamerel Saaremaaga piirnevatel merealadel 169 harrastuskalastajat, 12 kutselist kalurit ja 20 püügivahendit. Kontrollimisel keskenduti haugipüügile kehtestatud nõuete kontrollimisele. Tuvastati 17 õiguserikkumist, millest 14 panid toime harrastuskalastajad ja kolm kutselised kalurid. Õigusrikkumised olid seotud alamõõdulise haugi püügiga, harrastuskalapüügiõiguse eest tasu maksmata jätmisega, püügivahenditele kehtestatud nõuete rikkumisega ja püügipäeviku täitmise nõuete rikkumisega.

Aprillis ja mais Eesti läänerannikul toimuvatel reididel osalevad lisaks kohalikele inspektoritele kolleegid teistest maakondadest. Reidide ajal kontrollivad inspektorid nii kutselisi kalureid kui ka harrastuskalastajaid, samuti kontrollitakse Väinamerre püügile asetatud püügivahendite vastavust kehtivatele nõuetele. Ebaseaduslikud püügivahendid eemaldatakse püügilt ja nende omanikke karistatakse seaduses ette nähtud korras.


Keskkonnaamet soovib kõigile kalastajatele ja kaluritele head püügihooaega ning tuletab veel meelde:

  • Vastavalt kalapüügieeskirja nõuetele on harrastuskalapüügil ja õngepüügil keelatud ühel isikul püüda ööpäevas rohkem kui 5 haugi.
  • Haugi alammõõt on 45 cm.
  • Harrastuspüügil püütud kala on keelatud osta ja müüa

Lisateave:

Jaak Haamer
Keskkonnaameti järelevalveosakonna
Saaremaa büroo juhataja

520 8376

Continue Reading
Reklaam
Kommenteeri

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga